اخبار

توجه به زیر ساخت ها برای توسعه گردشگری اهمیت شایانی دارد/ آموزش در زمینه گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد

توسط | ۱۳۹۷-۰۳-۱۲T۱۸:۲۱:۰۰+۰۰:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷|اخبار|