اتاق ها و سوئیت ها

اتاق ها و سوئیت ها ۱۳۹۸-۴-۱۸ ۱۵:۰۶:۱۳ +۰۴:۳۰

 اتاق سینگل رویال

امکانات :

قیمت : ۴۶۹۰۰۰ تومان

تخفیف : ۲۷ درصد

قیمت نهایی : ۳۴۲٫۳۰۰ تومان

رزرو

 اتاق دوتخته رویال

امکانات :

قیمت : ۴۶۹٫۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۳۸۹٫۳۰۰ تومان

رزرو

 اتاق سه تخته رویال

امکانات :

قیمت : ۵۶۷.۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۴۷۱٫۰۰۰ تومان

رزرو

 اتاق دابل پلاس لاکچری

امکانات :

قیمت : ۵۶۷٫۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۴۷۱٫۰۰۰ تومان

رزرو

 اتاق کوآدراپل چهار تخته

امکانات :

قیمت : ۶۶۵٫۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۵۵۲٫۰۰۰ تومان

رزرو

 سوئیت رویال

امکانات :

قیمت : ۸۵۰٫۰۰۰ تومان

تخفیف :۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۷۰۵٫۵۰۰ تومان

رزرو

 اتاق فیستا

امکانات :

قیمت : ۵۶۷٫۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۴۷۰٫۰۰۰ تومان

رزرو

 سوئیت لاکچری

امکانات :

قیمت : ۸۶۰٫۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۷۱۴٫۰۰۰ تومان

رزرو

 سوئیت پرزیدنت

امکانات :

قیمت : ۹۱۰٫۰۰۰ تومان

تخفیف : ۱۷ درصد

قیمت نهایی : ۷۵۵٫۰۰۰ تومان

رزرو